Skip to content

Dataskyddsbeskrivning

Formulerat 10.8.2021

Detta är Fiskdiskens dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagens (10 och 24 §) och EU:s allmänna sekretessreglering (GDPR), i vilken vi berättar om behandlingen av Fiskdiskens kunders personinformation.

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver vilka uppgifter som vi samlar in av våra kunder, i vilket syfte de används och hur vi skyddar den insamlade informationen. Uppmärksamma att vid köp och/eller beställning av nyhetsbrev ges samtycke till uppgifternas lagring.

Kontakt- och betaluppgifterna måste överlåtas vid köp i Fiskdiskens webbshop.

 1. Registrator
  Fiskdisken Vasa Ab Oy (2856706-8)
  Blå vägen 1
  65100 Vaasa
  info@fiskdisken.fi
  +358 50 409 8150
 2. Registrets ansvariga kontaktperson
  Isabella Asplund
  Fiskdisken Vasa Ab Oy
 3. Registrets namn
  Fiskdiskens kundregister.
 4. Behandling av kunduppgifternas syfte
  Personuppgifter används i upprätthållandet av kundrelationen, vid behandling av beställning, vid fakturering samt i utvecklingen av webbshopens användarupplevelse, analyser och förhindrande av felanvändning. Uppgifterna används också i Fiskdiskens informationsverksamhet, om kunden har godkänt det. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som berör hen själv.
 5. Registrets uppgiftsinnehåll
  I registret sparas följande uppgifter: kundens eller företagets namn, företagets FO-nummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-post, uppgifter om marknadsföringstillstånd, betal- och faktureringsuppgifter och andra uppgifter som gäller beställningen eller leveransen. Vid kreditavtal krävs personsignum för identifieringen.
  Vi beställning av nyhetsbrev eller ifyllande av kundenkät insamlas följande uppgifter: namn, e-post, språk.
  Därtill insamlas från webbshopen härledd information så som surfdata och terminalidentifieringsdata (se ”Användning av cookies” nedan för mer information).
 6. Regelrätta datakällor
  Uppgifternas källa är i huvudsak användaren själv. Uppgifterna fås från kunden själv i samband med beställning i webshoppen, per e-post eller telefon, eller när en beställning görs i butik. Vi strävar efter att berätta vilka uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av en beställning och vilka uppgifter som är frivilliga.
 7. Lagenligt utlämnande av uppgifter
  Uppgifterna används endast i skötandet av kundärenden. Nödvändiga uppgifter kan utlämnas till tredje part, så som betaloperatör, kreditgivare, leverantör eller till en analys- eller statistikpartner. Uppgifter kan också lämnas till myndigheter enligt sätt som förutsätts i lagen.
 8. Överlåtande av uppgifter utanför EU eller ETA
  Uppgifter överlåts inte till land utanför EU eller ETA.
 9. Bevarandet av uppgifter
  Fiskdisken sparar kunduppgifterna tillsvidare så länge kundrelationen fortgår. På begäran av kunden kan hens personuppgifter tas bort ur registret. För en levererad beställning gäller ändå beställning, betalning- och faktureringsuppgifternas bevarandeskyldighet i enlighet med bokföringslagen (1997/1336 § 10).
 10. Användningen av cookies
  Vi använder kakor (”cookies”) och annan motsvarande teknik. Med hjälp av cookies insamlas data om användartrafiken och förbättras tjänstens användningsupplevelse på användarens enhet. Cookies och andra identifierare är i bruk en bestämd tid, efter vilken webbläsaren tar bort identifieringen.
  Med hjälp av cookies insamlas uppgifter om besökarna för analys och personifieringssyfte i samarbete med tredje part. Den använda informationen är anonymiserad. Till vår sida hör Google Analytics som vi använder för analys. Läs mer om Google Analytics hantering av uppgifter.
 11. Grunderna för skydd av och säkerhetsåtgärder för registret
  Kundregistret behandlas med varsamhet och uppgifterna behandlas vederbörligt. Kunduppgifterna insamlas i en skyddad databas, till vilken inloggning kräver användarkod och lösenord. Användarkod till kundregistret kan ges bara till den huvudanvändare, som också bestämmer om nivån på registrets användarrättigheter för användaren.
  Kundregistret behandlas med förtroende. Uppgifterna behandlas endast av Fiskdiskens personal, till vilkens verksamhetsbild hör och förbind tystnadsplikt. Kunduppgifterna bevaras elektroniskt och onödiga pappersutskrifter förstörs vederbörligt.
 12. Granskningsrätt och rätt att kräva uppgiftsändring
  Kunden kan begära en sammanfattande fil om sina egna personuppgifter, som innehåller personuppgifter vilka getts till oss. Uppgifterna kan begäras genom att ta kontakt med oss per e-post- Kunden kan också begära att personuppgifterna tas bort eller ändras. Kunden har därtill rätt att förbjuda att uppgifterna används i marknadsföringssyfte. Begäran om begränsning av de egna personuppgifterna skickas per e-post till registrets ansvarsperson.
  Rätten att radera egen information gäller inte personuppgifter som måste behållas för administrativa, juridiska ändamål såsom redovisningsansvar eller av säkerhetsskäl.
 13. Kontakt
  Kontakta oss genom e-post: info@fiskdisken.fi